Stap 4: tweede lokale werkgroep op 17 maart 2022

Tijdens de tweede lokale werkgroep werd een aangepaste versie van het plan besproken. Volgende elementen zouden we graag een plaats willen geven op het plein:

  • Eye-catcher: een openlucht zitplaats waar inwoners kunnen samenzitten, sporters even kunnen rusten en waar de school in de zomer enkele lessen zal kunnen laten doorgaan.
  • De speelzone voor kinderen willen we graag nog wat uitbreiden door extra natuurlijke speelmaterialen toe te voegen op het plein.
  • De buurtmoestuin is momenteel in het onderhoud van de school. Met het project willen we ook andere inwoners de kans geven om deze buurtmoestuin te onderhouden en natuurlijk kan de buurt ook genieten van groenten en fruit uit ‘eigen buurttuin’.
  • De petanquebaan blijft behouden. We voegen op het plein een spel- en sportkoffer toe waar wat gerief in zal zitten dat uitnodigt tot actieve ontspanning vb. petanqueset, kubbspel, ballen, kaartspel etc
  • Geen natte voeten meer als je van de parking naar de ingang van de school gaat? We bekijken de mogelijkheden van een waterdoorlatend padje op het plein.
  • Het plein is momenteel een groene vlakte. Door extra beplanting bloemenweide, fruitbomen, hagen… toe te voegen willen we een extra groene dimensie aan het plein toevoegen.
  • Een nieuwe naam voor het plein.