Lokaal Overleg Kinderopvang

Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met de opvang van jonge kinderen.

Als afgevaardigde kunnen zij hun stem laten horen en geven zij mee kleur aan de toekomst van de kinderopvang in de gemeente.

Ze bespreken o.a. de kinderopvangsituatie: de buitenschoolse opvang, de dagopvang, de dringende opvang, de opvang buiten de de normale werkuren, ... .

Ook andere thema's kunnen aan bod komen bijvoorbeeld kinder- en ouderparticipatie of een toegankelijke en betaalbare kinderopvang.

Het LOK brengt eveneens het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart, zoekt oplossingen voor eventuele kinderopvangtekorten en brengt hierover een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen.

Het LOK vergadert minstens twee maal per jaar.

Huidig voorzitter is Caroline Meire.