Leegstand

Sinds het Grond- en Pandendecreet in werking is getreden, zijn de gemeenten bevoegd om leegstaande woningen en gebouwen op te sporen.

De gewestelijke inventaris van leegstaande gebouwen wordt sinds 1 januari 2010 opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Opname in het leegstandsregister

Een woning of gebouw wordt opgenomen in het leegstandsregister wanneer het gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaat.

Een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister wanneer ze minstens 6 opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is.

De schrapping moet worden aangevraagd door de eigenaar zelf.

Heffing op leegstand

Elke woning die minstens 1 jaar is opgenomen in het leegstandsregister wordt heffingsplichtig.

De heffing voor een leegstaande woning voor de belastingjaren 2020-2025 bedraagt 1.400 euro.

Er zijn enkele uitzonderingen waarin geen heffing moet betaald worden. Bijvoorbeeld eigenaars die in een rusthuis verblijven of die de woning nog maar pas gekocht hebben of om de woning te renoveren.

Reglement

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 werd het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd voor de aanslagjaren 2021-2025.

  • Publicatiedatum 22 december 2020
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen.pdf624,5 Kb(pdf)