Leegstand

Maak een afspraak

Opname in het leegstandsregister

Een woning of gebouw wordt opgenomen in het leegstandsregister wanneer het gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaat.

Een woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister wanneer ze minstens 6 opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is of gesloopt werd.

De schrapping moet worden aangevraagd door de eigenaar zelf.

Heffing op leegstand

Elke woning die minstens 1 jaar is opgenomen in het leegstandsregister wordt heffingsplichtig.

De eerste heffing voor een leegstaande woning voor de belastingjaren 2020-2025 bedraagt 1.400 euro. Voor langdurige leegstandsituaties loopt de belasting over een verloop van 5 jaren op tot 2.800 euro.

Er zijn enkele uitzonderingen waarin geen heffing moet betaald worden. Bijvoorbeeld eigenaars die in een rusthuis verblijven of die de woning nog maar pas gekocht hebben of om de woning te renoveren.

Bij de dienst Omgeving kunnen modelformulieren verkregen worden om een schrapping uit het register aan te vragen of een vrijstelling van de leegstandsheffing aan te vragen. Deze formulieren ontvang je ook per post als zakelijk gerechtigde van een woning op het leegstandsregistratie.

Reglement

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 werd het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd voor de aanslagjaren 2021-2025.

  • Publicatiedatum 22 december 2020
  • Geldig tot en met 31 december 2025

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen.pdf624,5 Kb(pdf)