Landelijke Gilde Sint-Margriete

De vereniging is omstreeks 1920 opgericht. De bedoeling is een vereniging te zijn voor alle plattelandsbewoners, om zo een sociale samenhang te creëren op het platteland en in de dorpskernen. De Landelijke Gilde Sint-Margriete treedt op als een soort vakbond ter verdediging van de belangen van de plattelandsbewoners, landbouwers en tuinders. Daarnaast is een bijkomende, en tevens belangrijke, doelstelling het verspreiden van cultuur door het aanbieden van allerlei socio-culturele activiteiten.

Het lidgeld bedraagt 26 euro, dan ben je een gewoon lid, met gratis abonnement op Nest en kan je genieten van enkele diensten van de Belgische Boerenbond.

Contact

Vlamingstraat 92A , 9981 Sint-Margriete
Tel.
09 379 99 49
Website
www.landelijkegilden.be

Consulent

Eddy Matthys-De Zutter

Hoogstraat 4 , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
GSM
0473 93 31 10
eddy.matthys.dezutter@landelijkegilden.be

Voorzitter

Peter Willems

Vlamingstraat 92 A , 9981 Sint-Margriete
Tel.
09 379 99 49