Landelijke Gilde Sint-Laureins

ls plattelandsbeweging ijvert de Landelijke Gilde van Sint-Laureins voor een leefbaar platteland en voor de volledige ontplooiing van de plattelandsbewoners.

De Landelijke Gilde biedt aan haar leden (boeren, tuinders, plattelandsbewoners) een brede waaier van socio-culturele activiteiten, van ontmoeting, vorming en ontspanning.
De belangenverdediging van dorp en platteland krijgt vorm via aandacht en actie ondermeer rond de problematiek van de open ruimte en rond de gezins- en welzijnsproblematiek.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt momenteel 26 euro. Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts 13 euro.

Hiervoor krijgt men een uitnodiging voor alle activiteiten van de Gilde Sint-Laureins.
Men krijgt eveneens het tweemaandelijkse tijdschrift NEST en BUITEN in de bus.

Voor meer inlichtingen, contacteer de bestuursleden van de Landelijke Gilde Sint-Laureins.

Een aantal activiteiten voor dit jaar: worstenkaarting, krulbollen, dropping, daguitstap, bedrijfsbezoek, bowling, gezinsfietstocht, themavergadering

Contact

Hoogstraat 4 , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
Website
www.landelijkegilden.be

Consulent

Eddy Matthys-De Zutter

Hoogstraat 4 , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
GSM
0473 93 31 10
eddy.matthys.dezutter@landelijkegilden.be

Voorzitter

Dirk De Baerdemaeker

Kruiskenstraat 9 , 9980 Sint-Laureins
Tel.
09 379 03 28