Land- en tuinbouwraad

De Land- en tuinbouwraad heeft als doel:

  • Adviezen uit te brengen betreffende problemen die verband houden met de land- en tuinbouw aangelegenheden in de gemeente, dit zowel op verzoek van de gemeenteraad als op eigen verzoek;
  • Onderzoekt op welke wijze doelgerichte initiatieven ten goede kunnen komen aan de plaatselijke land- en tuinbouw;
  • Streeft naar het bevorderen van het overleg en samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouwinstanties.

Huidig voorzitter is Dirk De Baerdemaeker.