Kunstwerk Verbonden

Het beeld 'Verbonden' van kunstenaar Guy Timmerman zet de eigenheid van de plattelandsgemeente Sint-Laureins, gekend om zijn polders, kreken en waterlopen, in de verf. Het sculptuur laat de verbondenheid zien tussen mens en natuur.

Hoe het begon…

Naar aanleiding van de heraanleg van het Antonia Van Dammeplein werd er een opdracht uitgeschreven voor de realisatie van een kunstwerk. Het lokaal bestuur werd hiervoor ondersteund door COMEET. Er werden verschillende kunstenaars aangeschreven om een project voor te stellen. Een deskundige jury koos uiteindelijk voor het project van Guy Timmerman.

Betekenis

Het kunstwerk van Guy Timmerman kreeg de naam ‘Verbonden’. De titel is een verwijzing naar de sterke band, die de inwoners in de gemeente hebben en duidt op de verbondenheid van de vijf Sentse deelgemeenten. Het werk bestaat uit een sculptuur van 4,35 meter hoog, opgebouwd met verschillende benen in brons, die uitmonden in een centrale, piramidale vorm. De silhouetten van omliggende gebouwen alsook het grondplan van het gemeentehuis werden gebruikt als inspiratiebron. Verder staat de mens centraal in de verbondenheid met anderen. Daarom zijn er enkele mensenfiguren te herkennen in de sculptuur. Ze staan met de rug tegen elkaar geleund en de armen wijd open. De fontein, die aan het werk werd toegevoegd, symboliseert het kanaal en de kreken in de gemeente. Wanneer het donker wordt, verandert het beeld van uitschijn in een feeërieke creatie, omwille van de blauwe verlichting, die er werd aangebracht.

Ontmoetingsplaats

Met dit nieuwe kunstwerk wil het gemeentebestuur een ontmoetingsplaats creëren en de beleving op en rond het prachtige Antonia Van Dammeplein verhogen. Rondom het kunstwerk werden daarom vijf boogvormige zitbanken geplaatst zodat dit een locatie vormt, die uitnodigt om even halt te houden, waar men kan afspreken of gewoon genieten van de sfeer in het dorp.

Kernbegrippen

Het beeld ‘Verbonden’ maakt volgende kernbegrippen aanschouwelijk:

  • Integreren: de verbinding tussen de bestaande architectuur (neo-traditionele bouwstijl van het gemeentehuis) en de uitstraling van het beeld komen tot samensmelting in de omgeving.
  • Dialogeren: het beeld wordt opgevat als een ankerplaats om af te spreken, verkoeling te zoeken en even te verpozen bij warm weer.
  • Herkenbaarheid: deze sculptuur vormt een nieuwe herkenningsplaats met de buurt rondom.
  • Ambassadeurschap: door zijn uniciteit kan direct de link worden gelegd met de locatie aan het gemeentehuis en bij uitbreiding met heel gemeente als deel van het geheel.
  • Toegevoegde waarde: het kunstwerk versterkt het geheel van beelden en kunst in de openbare ruimte en refereert naar de aanwezigheid van een kunstzinnige gemeente/gemeenschap.
  • Samenhang bevorderen: de creatie van een nieuwe afspreekplaats voor vrienden, verliefden, cultuurliefhebbers, recreanten en toeristen.
  • Verbinden: mensen uit de deelgemeenten verbinden, de verbondenheid van lucht, water en land;  toevallige passanten met elkaar in contact brengen.

Licht en water           

Het beeld werkt als een fontein, omdat bovenaan via de benen water neersijpelt langs het gehele lichaam en zich verzamelt in een kuip, gemaakt van gepolitoerd beton.

De onmiddellijke omgeving licht in het duister op. Er zijn drie lichtbronnen voorzien op de rand van het bassin, gemonteerd in inox. De spots verspreiden een blauwe straal, die het kunstwerk van opzij belicht.

De kunstenaar

Guy Timmerman is afkomstig uit Gent en volgde een opleiding beeldhouwkunst aan Sint-Lucas en de Koninklijke Academie van Gent, waar hij later als docent aan de slag ging. Hij behaalde een meestergraad ‘Beeldende Kunsten’. Hij won diverse prestigieuze prijzen en eervolle vermeldingen voor zijn tekeningen, beeldhouwwerk en ook schilderkunst. Zijn werk is te zien in galerijen, tuinen en openbare ruimtes in grote delen van Vlaanderen. Meer info over Guy: www.guytimmerman.com.

Afmetingen

Uitvoering in brons. Het kunstwerk meet 4,35 m hoogte. De benen van de mensenfiguren zijn 180 cm en hebben een minimum dikte van 6 cm. Het bovenstuk (romp tot de tot de top van het kunstwerk) meet 255 cm. Het voetstuk heeft een diameter van 1 m. Errond werden vijf banken (50 x 50 cm) geplaatst, voorgemaakt in beton. De binnenste cirkel heeft een diameter van 100 cm. De eerste grote cirkel, waar het water in opgevangen wordt, meet 360 cm.

De onthulling

Op zondag 26 september 2021, tijdens Sint-Laureins’ kermis, werd het nieuwe kunstwerk ‘Verbonden’ feestelijk ingehuldigd door het lokaal bestuur.