Kosten voor kinderen en/of vrije tijd

Babyvoeding - eerste en tweede leeftijdsmelk

Bij een pasgeboren kindje hoort de juiste voeding. Heb je beperkte middelen en kan je hierdoor deze voeding niet betalen? Dan kan je hiervoor bij het OCMW een tussenkomst aanvragen.

De verpleegkundige van Kind en Gezin schat in of je hiervoor in aanmerking komt en verwijst je door naar het OCMW.

Wat

Je kan een tussenkomst krijgen voor eerste en tweede leeftijdsmelk voor kinderen jonger dan 12 maanden.

Tot 6 maanden kan je maximum 24 dozen eerste leeftijdsmelk aankopen bij de apotheek naar keuze.
Vanaf 6 maanden tot 12 maanden kan je maximum 12 dozen tweede leeftijdsmelk/opvolgmelk aankopen bij de apotheek naar keuze.

Deze worden dan aan het OCMW gefactureerd.

Meebrengen

 • Attest Kind en Gezin;
 • Overzicht inkomsten en uitgaven;
 • Rekeninguittreksels van de voorbije drie maanden.

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juli 2021 werd het reglement 'tussenkomst in de aankoop van de eerste en tweede leeftijdsmelk' goedgekeurd en is in de gemeente voor onbepaalde duur van kracht:

Reglement tussenkomst in de aankoop van eerste- en tweede leeftijdsmelk.pdf461,2 Kb(pdf)

Publicatiedatum 30 juli 2021.

Socio-culturele participatie en kinderarmoede

Wat

Tussenkomst voor culturele en sportieve activiteiten en betalingen van kosten voor kinderen.

Voor wie

Mensen met een leefloon, dossier budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of financiƫle steun.

Tussenkomst

Socio-culturele participatie

 • Lidgeld verenigingen (bijvoorbeeld voetbalclub, jeugdvereniging, tekenacademie, ...);
 • Deelname aan sportieve, culturele of sociale activiteiten (bijvoorbeeld naar de cinema gaan, zwemmen, pretpark, ...)

Kinderarmoede

 • Schoolkosten;
 • Opvang;
 • Logopedie;
 • ...

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 augustus 2010 werd het reglement 'sociaal-culturele participatie (-kinderarmoede)' goedgekeurd en werd laatste gewijzigd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 oktober 2023.

Reglement sociaal-culturele participatie (-kinderarmoede).pdf181,3 Kb(pdf)

Publicatiedatum 20 oktober 2023. 

Welzijnskorf

Wat

Tussenkomst voor kinderen en studenten tot 25 jaar in de schoolkosten en vrije tijd.

Voor wie

Mensen met een leefloon, dossier budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of een alleenstaande ouder met een laag inkomen die een dossier hebben bij het OCMW.

Tussenkomst

 • Schoolkosten;
 • Lidgeld verenigingen;
 • Deelname activiteiten;
 • Kampen
 • ...

Reglementen

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2002 werd het reglement 'Welzijnskorf' goedgekeurd en werd laatst gewijzigd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 oktober 2023.

Reglement Welzijnskorf.pdf156,7 Kb(pdf)

Publicatiedatum 20 oktober 2023.