Kosten voor kinderen en/of vrije tijd

Babyvoeding - eerste en tweede leeftijdsmelk

Bij een pasgeboren kindje hoort de juiste voeding. Heb je beperkte middelen en kan je hierdoor deze voeding niet betalen? Dan kan je hiervoor bij het OCMW een tussenkomst aanvragen.

De verpleegkundige van Kind en Gezin schat in of je hiervoor in aanmerking komt en verwijst je door naar het OCMW.

Wat

Je kan een tussenkomst krijgen voor eerste en tweede leeftijdsmelk voor kinderen jonger dan 12 maanden.

Tot 6 maanden kan je maximum 24 dozen eerste leeftijdsmelk aankopen bij de apotheek naar keuze.
Vanaf 6 maanden tot 12 maanden kan je maximum 12 dozen tweede leeftijdsmelk/opvolgmelk aankopen bij de apotheek naar keuze.

Deze worden dan aan het OCMW gefactureerd.

Meebrengen

 • Attest Kind en Gezin;
 • Overzicht inkomsten en uitgaven;
 • Rekeninguittreksels van de voorbije drie maanden.

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juli 2021 werd het reglement 'tussenkomst in de aankoop van de eerste en tweede leeftijdsmelk' goedgekeurd en is in de gemeente voor onbepaalde duur van kracht:

Publicatiedatum 30/07/2021

Reglement tussenkomst in de aankoop van eerste- en tweede leeftijdsmelk.pdf461,2 Kb(pdf)

Socio-culturele participatie en kinderarmoede

Wat

Tussenkomst voor culturele en sportieve activiteiten en betalingen van kosten voor kinderen.

Voor wie

Mensen met een leefloon, dossier budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of financiële steun.

Tussenkomst

Socio-culturele participatie

 • Lidgeld verenigingen (bijvoorbeeld voetbalclub, jeugdvereniging, tekenacademie, ...);
 • Deelname aan sportieve, culturele of sociale activiteiten (bijvoorbeeld naar de cinema gaan, zwemmen, pretpark, ...)

Kinderarmoede

 • Schoolkosten;
 • Opvang;
 • Logopedie;
 • ...

Reglement

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2019 werd het reglement 'maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht sinds 18 januari 2019:

Reglement maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW.pdf127,4 Kb(pdf)

Welzijnskorf

Wat

Tussenkomst voor kinderen en studenten tot 25 jaar in de schoolkosten en vrije tijd.

Voor wie

Mensen met een leefloon, dossier budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of een alleenstaande ouder met een laag inkomen die een dossier hebben bij het OCMW.

Tussenkomst

 • Schoolkosten;
 • Lidgeld verenigingen;
 • Deelname activiteiten;
 • Kampen
 • ...

Reglementen

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 maart 2017 werd het reglement 'welzijnskorf' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht sinds 10 maart 2017:

Reglement welzijnskorf.pdf345,3 Kb(pdf)