Koor Grenzeloos

Het koor "Grenzeloos" (voorheen Sint-Laurentiuskoor en sinds 2017 samen met koor Jubilate uit Oostburg) is gegroeid uit een groepje vrijwilligers die de goddelijke diensten opluisterden. In 1986 werd Nelly Geirnaert omwille van haar muzikale kennis en talent aangesproken. Het koor werd toen gevormd tot wat het nu is, namelijk een vierstemmig gemengd koor. In 1990 werd Aureel Heirman, toendirecteur aan de Academie voor Muziek en Woord te Eeklo, dirigent. Het koor haalde toen de derde divisie in de provinciale koorzangtornooien.

Onder zijn impuls gaat het koor Grenzeloos de moderne en, tegelijk, de meer profane weg op. Ook met een dergelijk programma haalde het koor in 2017 voor de zevende maal de derde divisie bij de provinciale koorzangtornooien. Het koor trad reeds herhaalde malen op in concertvorm.

Tot het koor zijn al diegenen die het wensen en vreugde vinden in muziek en zang welkom. Er worden geen voorwaarden gesteld.

Wekelijkse repetities op dinsdag om 19.30 uur alternerend in de kerk van Sint-Laureins en in het kerkcentrum van Oostburg.

Contact

Vlamingstraat 7 , 9980 Sint-Laureins
Tel.
09/3798675

Voorzitter

Paul Coppens

Tel.
09/3797818
GSM
0494/110989
coppens_martens@hotmail.com

Ondervoorzitter

Rudi Genbrugge

Tel.
09 379 81 90
rudolf.genbrugge@telenet.be