Koninklijke Fanfare Nooit Gedacht vzw

In 1918 werd de muziekmaatschappij gesticht onder impuls van meester Camiel De Clercq en dit na een meningsverschil met de andere onderwijzers van de parochie.

Meester De Clercq die meteen de eerste dirigent werd, ontving bij zijn oproep meteen veertig tot vijftig jongeren die muziek wilden leren spelen.

De naam “Nooit Gedacht” is ontstaan omdat niemand er in geloofde dat in de kleine wijk Bentille een fanfare zou kunnen blijven bestaan.

Ondertussen zijn we vele jaren verder en de fanfare bestaat nog steeds en vierde in 2019 zelfs haar 100 jarig bestaan.

De fanfare Nooit Gedacht is ondertussen ook geëvolueerd, De wandelconcerten zijn vervangen door zittende concerten, met o.a. een jaarlijks concert in c.c. De Meet. Hierdoor kan er ook een meer gevarieerd repertoire gebracht worden.

Er wordt één keer per week gerepeteerd, op vrijdagavond van 20 uur tot 22 uur.

Sociale media

Contact

Cocquytpolderdijk 5c , 9982 Sint-Jan-in-Eremo
bestuur@nooit-gedacht.be
Website
www.nooit-gedacht.be/

Voorzitter

Mia Gentier

mia@nooit-gedacht.be

Secretaris

Marc Goethals

marc@nooit-gedacht.be

Penningmeester / Schatbewaarder

Ken Decleer

GSM
+32487544075
ken@nooit-gedacht.be