KMO-zone Singelken

Singelken is gelegen in de zone tussen de Vlamingstraat, Comercaatsweg, Dorpsstraat en Goochelaarstraat en nabij het centrum van Sint-Laureins.

In het gemeentelijk structuurplan was niet alleen sprake van een bedrijventerrein, maar ook van een zone voor gemeenschapsvoorziening. Palend aan het bedrijventerrein ontwikkelde de gemeente een terrein met ruimte voor sport, recreatie en jeugdvoorzieningen.

In de zone voor het lokaal bedrijventerrein zijn volgende activiteiten toegelaten:

  • Productie, verwerking en bewerking van goederen;
  • Verwerking en bewerking van grondstoffen;
  • Logistiek;
  • Dienstverlenende activiteiten (= bedrijven die diensten leveren aan andere bedrijven).

Autonome kleinhandel en kantoren zijn niet toegelaten.

Bij de realisatie van het bedrijventerrein werd veel aandacht besteed aan de groenvoorziening. Een combinatie van zomereiken en winterlindes omringen het bedrijventerrein. Veneco is aangesteld als ontwikkelaar en beheerder van de KMO-zone en staat ook in voor de aanleg en het onderhoud. De bedrijven dragen hierin bij via een parkmanagementvergoeding.

Singelken is een CO2-neutraal bedrijventerrein: bedrijven zijn dus verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit kan door afname en/of productie van groene stroom, deelname aan groenstroomproductie of een compensatie van emissiekredieten.

De KMO-zone beslaat een oppervlakte van 3 ha en is uitbreidbaar naar 5 ha. Ze biedt plaats aan KMO's met een maximum oppervlakte van 5.000 m².

Meer plaats voor fietsers

In 2018 ondersteunde Veneco de gemeente in de aanvraag van subsidies voor het verduurzamen van het bedrijventerrein. Er volgende een biodiversiteitsonderzoek en er werd een actieplan opgemaakt.

De plaatsing van een overdekte fietsenstalling, met ruimte voor 40 fietsen, is één van de acties die eind november 2020 werd uitgevoerd.

Een bijkomend stukje natuur

In 2021 volgen nog de plaatsing van nestkastjes, het inzaaien van een bloemenmengsel en het aanvullen van een bufferbeplanting.

Meer info

www.veneco.be