Klimaatplan

We worden allemaal geconfronteerd met de gevolgen van klimaatveranderingen: hete zomers worden afgewisseld met perioden van aanhoudende regen wat dan weer voor overstromingen zorgt met alle gevolgen van dien. Hoog tijd dus om deze evolutie te stoppen.

Daarom is de gemeente het engagement aangegaan om 40% minder CO²-uitstoot te realiseren tegen 2030 ten opzicht van het referentiejaar 2011.

De gemeente zet in de komende jaren in op het renoveren en verbouwen van energiezuinige woningen, het toepassen van energie-efficiënter transport, het gebruik van groene stroom, de aanleg van betere fietspaden, ... . Dit alles is uitgewerkt in een klimaatplan.

In 2011 zag de verdeling van CO²-uitstoot in onze gemeente er als volgt uit:

In grote lijnen zie je dat 1/3 van de CO²-uitstoot veroorzaakt wordt door de huishoudens, ongeveer 1/03 ontstaat bij de bedrijven en handel, 1/3 wordt veroorzaakt door transport.

Willen we tegen 2030 40% besparen dan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen: de diensten van de gemeente, de burgers, de scholen, landbouwers, handelaars, verenigingen, ..

We hebben allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid.

Dit kan door energiezuiniger te wonen, energiebesparende technieken of toestellen te gebruiken, gebruik te maken van hernieuwbare energie en ook door verplaatsingen klimaatvriendelijker te doen. We moetne onze mobiliteit dus anders aanpakken.

Indien je je met de fiets of te voet of met de step verplaatst, dan kan je ongeveer 120 gram CO²-uitstoot besparen per afgelegde kilometer.

Meer info

www.ikbenklimaatgezond.be

https://omgeving.vlaanderen.be/wat-kan-je-zelf-doen-voor-het-klimaat

www.energiesparen.be