Wil jij ook meedenken over kinderopvang in de gemeente?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft als belangrijkste taak advies te geven aan het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op verzoek, en dit voor alle aangelegenheden die het overleg kinderopvang belangrijk acht in het kader van het kinderopvangbeleid. Verder fungeert het overleg als een overlegplatform binnen het gemeentelijk kinderopvanglandschap waar tevens, beleidsvoorbereidend, meegedacht wordt over het te voeren kinderopvangbeleid. Tenslotte neemt het Lokaal Overleg Kinderopvang ook de taak op zich als informatieverstrekker binnen haar domein.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is representatief voor alle vormen van kinderopvang. Het bestuur betrekt in het lokaal overleg kinderopvang de actoren die de kinderopvang bevorderen.

Wie kan lid worden?

  • Vertegenwoordigers van de aanbodzijde: directies van de scholen, (zelfstandige) onthaalouders, de verantwoordelijke van de dienst onthaalgezinnen, jeugdconsulent, afgevaardigde van het OCMW;
  • Gebruikers van het aanbod: voorzitter en leden oudercomit├ęs, ge├»nteresseerde (groot)ouders;
  • Deskundigen inzake kinderopvang.

Afgevaardigden van bovenvermelde organisaties, instellingen, individuele belangstellenden of deskundigen ter zake kunnen hun kandidatuur indienen.

Wat wordt er verwacht?

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een dynamische en sturende inbreng hebben binnen het gemeentelijke veld kinderopvang en dit vanuit ene brede visie op wat 'kinderopvang in de gemeente' kan betekenen. Een viertal keer per jaar word je uitgenodigd voor een algemene vergadering waarop bovenvermelde punten worden besproken.

Interesse

Dien je kandidatuur in via onderstaand online invulformulier:

Dien je kandidatuur online in

Gepubliceerd op donderdag 4 nov 2021 om 14:38