Kids-ID

Maak een afspraak

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto;
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart;
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met jouw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Met de dienst 'Hallo Ouders' biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun Kids-ID en een pincode, maar ze kunnen geen documenten online tekenen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind;
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Je kan ook een geldige pasfoto gratis laten nemen tijdens jouw aanvraag bij de dienst Burgerzaken.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is jouw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Procedure

Kids-ID aanvragen (op eigen initiatief)

 • De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met jouw kind naar het buitenland gaat.
 • Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de aanmaaktermijn oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.
 • Wie de Kids-ID te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met de dienst Burgerzaken.

Is de Kids-ID gestolen? Meld de diefstal van de kaart eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij jouw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of ID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.

Kids-ID afhalen

 • Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:
  • een pukcode om de kaart te activeren;
  • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen;
  • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.
 • Neem de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Het kind moet niet aanwezig zijn bij de activering van de codes in het gemeentehuis.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moeten de volgende personen aanwezig zijn:

 • minstens 1 van de ouders die het ouderlijk gezag heeft over het kind;
 • het kind (of kinderen) waarvoor de Kids-ID wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag moet je het volgende meebrengen:

 • elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt;
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. Of je laat tijdens de aanvraag een gratis foto nemen door één van de medewerkers van de dienst Burgerzaken. 

Bij het afhalen van de Kids-ID moet je het volgende meebrengen:

 • de brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode;
 • eventueel de vorige Kids-ID.

Kostprijs

 • 12,70 euro
 • Spoed procedure: 110 euro
 • Spoed procedure gecentraliseerde levering in Brussel: 146,90 euro