Keuring privéwaterafvoer

Wanneer

De privéwaterafvoer dient in volgende gevallen te worden gekeurd door een erkend keurder:

  • Bij een aanvraag tot nieuwe rioolaansluiting;
  • Bij ene belangrijke wijziging die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk zou kunnen bedreigen;
  • Bij vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften);
  • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op het privédomein.

Erkend keurder

De particulier kan een keurder naar keuze aanduiden. De lijst met gecertificeerde keurders is te raadplegen via de website van Vlario.

Je kan ook kiezen voor een keurder aangeduid door De Watergroep. Hiervoor neem je rechtstreeks contact op met De Watergroep via het nummer 09 377 27 91.

Afkeurcriteria

De afkeurcriteria werden vastgelegd aan de hand van schema's. Een overzicht vind je op deze websites:

Meer info

www.dewatergroep.be

Folder Aquaflanders keuring waterafvoer.pdf715,1 Kb(pdf)

Reglementen

Volgend reglement werd tijdens de gemeenteraadszitting van 22 december 2011 goedgekeurd en is in de gemeente van kracht.

Reglement voor de keuring van de privéwaterafvoer.pdf34,1 Kb(pdf)

Op 22 januari 2015 werd er tijdens de gemeenteraadszitting een wijziging doorgevoerd.

Reglement voor de keuring van de privéwaterafvoer - wijziging.pdf24,9 Kb(pdf)

Op 17 juni 2021 werd er tijdens de gemeenteraadszitting een wijziging doorgevoerd.

Reglement voor de keuring van de privéwaterafvoer - wijziging 20210617.pdf407,8 Kb(pdf)