Kerkenbeleidsplan

De eeuwenlange aanwezigheid van de rooms-katholieke kerk in Vlaanderen heeft ook een duidelijke stempel gedrukt in onze gemeente. Daarvan getuigen de parochiekerken in elke van onze vijf dorpskernen.

Naast hun intrinsieke religieuze betekenis, hebben onze kerken ook cultuurhistorische of architecturaal belang en ook een landschappelijke- en identiteitswaarde.

De toenemende ontkerkelijking maakt dat onze kerken steeds minder gebruikt worden voor erediensten.
Bovendien stelt het steeds kleiner wordende aantal priesters een probleem om al onze parochies te bedienen.

De Vlaamse Overheid heeft aan elke gemeente gevraagd om een discussie te voeren over de toekomst van hun kerken en een kerkenbeleidsplan voor te leggen.

Het decreet van 15 juli 2016 m.b.t. de onroerende erfgoedregelgeving maakt bovendien dit kerkenbeleidsplan een voorwaarde voor het eventueel bekomen van subsidies voor restauratie.