Subsidies

Erkende jeugdverenigingen in Sint-Laureins kunnen jaarlijks rekenen op een gemeentelijke subsidie.

Daarnaast kunnen zij van de Vlaamse Overheid nog een extra subsidie ontvangen die wordt berekend op basis van een puntensysteem in het subsidiereglement.

Er kunnen ook subsidies aangevraagd worden voor kadervorming, de organisatie van activiteiten voor 6-25 jarigen en voor kampvervoer.

Reglementen

Reglement subsidiering jeugdwerkinitiatieven.pdf816,4 Kb(pdf)