IVM

De gemeente is aangesloten bij IVM, de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland.

IVM zorgt in 15 gemeenten voor de huis-aan-huis inzameling van PMD, papier en karton, glas, restafval en gft.

IVM exploiteert ook het recyclagepark van onze gemeente en baat de afvalenergiecentrale uit in Eeklo.

IVM werkt aan afvalpreventie en ondersteunt de gemeente bij de uitwerking van het afvalbeleid.

Meer info

www.ivmmilieubeheer.be