Ik wil een FOD-uitkering aanvragen

Maak een afspraak

Een maatschappelijk assistent kan je helpen bij de aanvraag van een FOD-uitkering.

Een overzicht van de uitkeringen die kunnen aangevraagd worden:

Integratietoegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd.

Het gaat om een vermindering tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Vroeger was dit de tegemoetkoming aan bejaarden.

Het zorgbudget wordt toegekend aan de persoon met een beperking van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft.

Deze tegemoetkoming geldt evenzeer voor ouderen vanaf 65 jaar met een tijdelijk of permanent mobiliteitsprobleem die bijkomende kosten te dragen hebben.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon;
  • Bankrekeningnummer;
  • Gegevens van de behandelende arts.