Individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater

Maak een afspraak

Al het afvalwater dient op termijn gezuiverd te worden. Het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente geeft aan welke woningen op termijn zullen aangesloten worden op een riolering en welke niet. Bij de woningen die niet zullen worden aangesloten (in het rood gemarkeerd op het zoneringsplan) moet er een individuele waterzuivering geplaatst worden.

Staat jouw woning in een rode zone en wil je op kort termijn een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) plaatsen dan kan dit. De werken worden uitgevoerd door De Watergroep in samenwerking met de gemeente. De plaatsing van een IBA wordt geraamd op 7.000 euro waarvan 2.250 euro aan de bewoner wordt gefactureerd, de rest betaalt de gemeente. In deze prijs zit ook het beheer en jaarlijks onderhoud en dit tot einde levensduur van de IBA.

Wie een IBA wenst te plaatsen, neemt contact op met de dienst Milieu. Het plaatsen van een IBA gebeurt pas nadat je een overeenkomst hebt ondertekend waarin alle modaliteiten zijn vastgelegd.

Reglementen

Tijdens de gemeenteraad van 22 december 2011 werd het reglement 'retributie voor de levering, plaatsen en het beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Retributiereglement voor de levering, plaatsing en beheer van IBA's.pdf264,1 Kb(pdf)

Meer info

Het zoneringsplan