Huurwaarborg

Wanneer je een huis gaat huren, betaal je een huurwaarborg.

Is deze te hoog om in één keer te betalen, dan kan je bij de bank vragen om een bankwaarborg of een bankwaarborg in schijven.

Wanneer de bank dit niet toestaat, kan je dit aanvragen bij het OCMW. Elk dossier wordt individueel behandeld.

Je kan ook een aanvraag voor een 'huurwaarborglening' doen bij het Vlaams Woningsfonds. Meer info op de website van het Vlaams Woningfonds.

Het OCMW kan tussenkomen in de betaling van de huurwaarborg. Het volledige bedrag betaal je daarna in schijven terug.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart;
  • Bankkaart;
  • Huurcontract of huurbelofte;
  • Bewijs van je eigen inkomsten;
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden.

Meebrengen

  • Huurcontract of huurbelofte;
  • Bewijs van je eigen inkomsten;
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden.