Huisstijl en logo

Op vrijdag 17 januari 2020 werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sint-Laureins het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl bekend gemaakt. Het vorige logo met het wapenschild werd al decennia lang gebruikt en er was nood aan vernieuwing.

Om tot een nieuw logo te komen werd een brainstormsessie gehouden met een representatieve groep inwoners van de gemeente. Er werden vragen gesteld zoals ‘wie zijn we als gemeente?’, ‘wat moeten we uitstralen?’, ‘wat maakt ons uniek?’, … .

Betekenis

Het logo werd met de input van de brainstormsessie ontworpen door grafisch ontwerper Jos Notteboom uit Sint-Laureins en weerspiegelt de gemeente. De boom symboliseert het groene karakter van de gemeente. In de boom zie je een abstractie van een hand. Deze verenigt de vijf kerngemeenten en kan gelezen worden als een high five die iedereen uitnodigt samen te werken. De knipoog en de glimlach accentueren de kwalitatieve omgeving en het tevreden gevoel van de inwoner. Dit gevoel wordt versterkt door de letter ‘e’ in het woordmerk, dat een kwartslag gedraaid is. De vingerafdruk toont aan dat het logo de identiteit van de gemeente draagt. Het logo werd opgebouwd in 4 kleuren: blauw en 3 tinten groen. Het groen legt de link naar de polders en het appelblauwzeegroen naar de kreken.

De slagzin ‘buitengewoon natuurlijk’ onderstreept de rust en de buitengewone natuur waarvoor Sint-Laureins gekend is. De slagzin symboliseert ook de inwoners van Sint-Laureins, die gewoon en natuurlijk zijn en daarom ze ook buitengewoon natuurlijk zijn.

Huisstijl

Samen met een nieuw logo werd ook een huisstijl uitgewerkt voor de gemeente. Een goede huisstijl is belangrijk want deze zorgt voor herkenbaarheid en een duidelijke, uniforme communicatie. Het is belangrijk dat de huisstijl de identiteit van de gemeente weerspiegelt. De huisstijl wordt dan ook toegepast in alle communicatie die de gemeente voert zoals bijvoorbeeld in brieven, affiches, folders, … . Ook voor de vernieuwde gemeentelijke website was een huisstijl ook noodzakelijk. De nieuwe huisstijl en alle richtlijnen rond de nieuwe huisstijl worden verzameld in een huisstijlhandboek. Zo kan er voor gezorgd worden dat de huisstijl zowel voor intern als extern gebruik correct wordt toegepast.

Logo

PNG-formaat

JPEG-formaat

PDF-formaat

logo Sint-Laureins.ai1,9 Mb(ai)

Do's en don'ts gebruik gemeentelijke logo