Hoe verloopt de selectieprocedure

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • Je kan het gevraagde diploma voorleggen;
  • Je spreekt de Nederlandse taal;
  • Ten laatste voor het selectiegesprek bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder dan 3 maanden zijn;
  • Je slaagt voor de selectieprocedure;
  • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie.

Het verloop van de selectieprocedure

De selectieprocedure wordt aangepast op basis van het vooropgestelde profiel.

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn, vindt er een CV-screening plaats. De beste CV's worden geselecteerd en deze kandidaten worden vervolgend uitgenodigd voor een praktische of schriftelijke selectieproef (afhankelijk van de openstaande functie).

De kandidaten die slagen voor de praktische/schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek met de selectiecommissie. Tijdens het mondelinge gesprek probeert de jury te achterhalen in welke mate jouw profiel overeenstemt met de vooropgestelde vacature.

Bij bepaalde functies worden kandidaten die slagen voor het mondelinge gedeelte uitgenodigd voor psychotechnische proeven of een assessment. Je wordt in dat geval zelf uitgenodigd door het selectiekantoor.