Herbruikbare luiers

IVM kent sinds januari 2020 een subsidie toe aan de inwoners van de IVM-steden en gemeenten die voor hun kinderen (geboren na 31 december 2019) van 0-3 jaar herbruikbare luiers gebruiken.

IVM wil hiermee inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval, want luiers nemen een aanzienlijk deel in van de afvalberg.

Waarvoor?

De subsidie wordt gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers, hieronder wordt verstaan: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier; luierbroek, inlegbroek/-vel, overbroek, nachtinleggers, luier- en overbroekje in één, ...) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil dus zeggen dat deze luier na gebruik niet weggegooid maar gewassen én hergebruikt wordt.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van één van de deelnemende steden of gemeenten van IVM, met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar (geboren na 31 december 2019), waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden.

Hoeveel?

De subsidie bedraagt 50% van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers (totaalsom op factuur, btw inbegrepen), met een maximum subsidiebedrag van € 100 per kind.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde formulier of via het digitaal loket van IVM.

Bij het aanvraagformulier wordt de aankoopfactuur van de luiers gevoegd (geen kasticket maar aparte factuur).

De factuur moet op naam van de aanvrager staan en vermeldt de producten, de prijs én datum van aankoop. De aankoop moet plaatsvinden binnen de eerste 3 levensjaren van het kind waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk één dag voor de derde verjaardag van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft.

Subsidiereglement

Subsidiereglement herbruikbare luiers.pdf92,5 Kb(pdf)