Grofvuil

Grofvuil is het grove afval dat je kan aanbrengen op het recyclagepark en dat niet verder kan uitgesorteerd worden voor recyclage.

Grofvuil wordt in de IVM-afvalenergiecentrale verbrand.

Bij controle op het grofvuil is gebleken dat er vaak afval bij gedeponeerd wordt dat er niet thuis in hoort, zoals hout, metaal, kunststoffen, PMD en zelf KGA!

Dat is een spijtige zaak want dat is niet goed voor het milieu, maar ook niet voor jouw portemonnee. Grofvuil is een van de duurdere fracties op het recyclagepark: je hebt er dus alle belang bij om thuis zoveel als mogelijk het afval in verschillende fracties voor te sorteren en dit zichtbaar voor de parkwachters aan te bieden op het recyclagepark.

Indien mogelijk kan je ook het materiaal thuis demonteren, bijvoorbeeld hout, plastic en metaal van elkaar scheiden zodanig dat dit in de desbetreffende container kan gedeponeerd worden.

In het grofvuil worden vaak ook zakken of dozen aangetroffen die allerhande klein afval bevatten.

Zakken en dozen mogen niet aangeboden worden op het recyclagepark voor verwerking bij grofvuil.

Dergelijk afval is immers niet zichtbaar voor de parkwachters. Veel van dergelijk afval dat klein genoeg is om in een zak te stoppen, is restafval en moet in de restafvalzak.

Enkele tips:

  • Zorg dat alle afval maximaal gesorteerd wordt, leg fractie bij fractie.
  • Alle afval moet zichtbaar aangeboden worden voor de parkwachters.
  • Zakken of dozen met allerhande kleine spullen worden niet aanvaard op het recyclagepark. Dergelijk afval is geen grofvuil maar restafval en moet je dus in de witte restafvalzak stoppen voor ophaling aan huis.

Verkeerd gesorteerd of verkeerd aangebracht grofvuil en restafval worden geweigerd op het recyclagepark.

We willen alle inwoners motiveren om nog meer te sorteren, zodat nog meer afval kan gerecycleerd worden.

Retributiereglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd het reglement 'retributie voor de verkoop van zakken voor de ophaling van restafval' goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

  • Publicatiedatum 27 december 2019
  • Geldig voor onbepaalde duur

Retributiereglement voor de ophaling van grof huisvuil op afroep.pdf195,1 Kb(pdf)