Gewestplan

In de jaren '70 maakte de overheid gewestplannen die voor het volledige grondgebied een bestemming bepaalden bijvoorbeeld woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied, ... .

In onze gemeente is het Gewestplan Eeklo-Aalter van kracht (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 24 maart 1978).

Op 24 juli 1995 werd dit gewestplan plaatselijk gewijzigd om een zone te bestemmen voor het BLOSO Sportcentrum.

Andere manieren om de bestemmen van een gebied te wijzigen zijn:

  • Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
  • Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Gewestplanwijzigingen

Voorschriften gewestplanbestemmingen