Gewestelijk RUP Onderdelen Grote Eenheid natuur 'Meetjesland'

De Vlaamse regering heeft op 20 februari 2004 het gewestelijk RUP 'Meetjesland-Krekengebied' definitief vastgelegd (b.s. 16 april 2004).

Het RUP heeft betrekking op de Vrouwkeshoekkreek en het Vuil Poelke.

Via deze link kan je het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota bekijken.