Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Samenstelling

Leden

De raden live volgen

Online volgen

Agenda, notulen en besluitenlijst

De agenda's, de notulen en de besluitenlijst van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen online geraadpleegd worden via onderstaande link:

Agenda, notulen en besluitenlijst

Reglementen

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad.pdf1 Mb(pdf)

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.pdf986,9 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 20 juni 2019 werd het reglement 'vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

Reglement betreffende vragenhalfuurtje voor de gemeente.pdf80 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 20 februari 2020 werd het reglement 'toekenning van een eretitel aan mandatarissen' goedgekeurd en is in onze gemeente van kracht:

Reglement voor toekenning van een eretitel aan mandatarissen.pdf756 Kb(pdf)