Gemeentelijke premie hemelwaterput

Bij nieuwbouw of herbouw van een woning met een dakoppervlakte groter dan 75m² of bij de uitbreiding van een gebouw met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50m², is de installatie van een regenwaterput verplicht.

De gemeente geeft zowel bij een nieuwbouw als bij een bestaande woning een subsidie van € 5 per 100 liter waterinhoud van de hemelwaterput met een maximum van € 250.

Premie aanvragen

Bezorg onderstaand aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de plaatsing van de hemelwaterput via mail op per post aan de Technische dienst.

Aanvraagformulier premie hemelwaterput.pdf625,6 Kb(pdf)

Reglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2014 werd de 'gemeentelijke toelage voor het plaatsen van hemelwaterputten' goedgekeurd:

Premiereglement hemelwaterput.pdf25,2 Kb(pdf)