Gemeentelijke premie hemelwaterput

Bij nieuwbouw of herbouw van een woning met een dakoppervlakte groter dan 75m² of bij de uitbreiding van een gebouw met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50m², is de installatie van een regenwaterput verplicht.

De gemeente geeft zowel bij een nieuwbouw als bij een bestaande woning een subsidie van € 5 per 100 liter waterinhoud voor een hemelwaterput met een waterinhoud van boven de 5.000 liter en dit met een maximum van € 250.

Wie een put heeft van 10.000 liter ontvangt dus een subsidie van 5 euro x 50 keer 100 liter of 250 euro voor de 5.000 liter bovenop de 5.000 niet gesubsidieerde liters.

Premie aanvragen

Vul het aanvraagformulier online in:

Online aanvragen premie hemelwaterput

Of bezorg onderstaand aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de plaatsing van de hemelwaterput via mail of per post aan de Technische dienst.

Aanvraagformulier premie hemelwaterput.pdf636,4 Kb(pdf)

Reglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2014 werd de 'gemeentelijke toelage voor het plaatsen van hemelwaterputten' goedgekeurd:

Premiereglement hemelwaterput.pdf25,2 Kb(pdf)