Gemeentelijke premie hemelwaterput

Onder het stelsel van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening zoals geldig tot 2 oktober 2023 gaf de gemeente zowel bij een nieuwbouw als bij een bestaande woning een subsidie van € 5 per 100 liter waterinhoud voor een hemelwaterput met een waterinhoud van boven de 5.000 liter en dit met een maximum van € 250.

Wie een put heeft van 10.000 liter ontvangt dus een subsidie van 5 euro x 50 keer 100 liter of 250 euro voor de 5.000 liter bovenop de 5.000 niet gesubsidieerde liters.

Deze subsidie kan nog steeds aangevraagd worden voor hemelwaterputten die geplaatst werden in uitvoering van een omgevingsvergunningsaanvraag die werd ingediend vóór 2 oktober 2023, en voor hemelwaterputten die geplaatst werden met vrijstelling van vergunning (dus buiten de context van een vergunningsaanvraag). Deze datum is aan te tonen met de factuurdatum.

Premie aanvragen

Vul het aanvraagformulier online in:

Online aanvragen premie hemelwaterput

Of bezorg onderstaand aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de plaatsing van de hemelwaterput via mail of per post aan de Technische dienst.

Aanvraagformulier premie hemelwaterput.pdf636,4 Kb(pdf)

Reglement

Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2014 werd de 'gemeentelijke toelage voor het plaatsen van hemelwaterputten' goedgekeurd:

Premiereglement hemelwaterput.pdf25,2 Kb(pdf)

Tijdens de gemeenteraad van 21 september 2023 werd het reglement ingetrokken maar werd een overgangsmaatregel ingevoerd die van kracht is:

Gemeentelijke toelage voor het plaatsen van hemelwaterputten - Opheffing.pdf394,3 Kb(pdf)