Gemeentelijke afwegingskaders

Afwegingskader kleine windturbines

Kleine windturbines op het grondgebied Sint-Laureins kunnen vergund worden in functie van een vergunde bedrijfsactiviteit en op de eigen bedrijfskavel, voor de opwekking van eigen energie voor bedrijfsactiviteiten met een continue dag- en nacht energievraag en mits de combinatie wordt gemaakt met zonnepanelen. 

Minstens 70% van de door de kleine windturbine verwachte op te wekken energie, moet door het bedrijf kunnen ingezet  worden voor eigen activiteiten.

De aanvraag moet ook voldoen aan alle bepalingen van de VCRO en sectorale regelgeving en moet de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening doorstaan.

Meer info

Kleine windturbines afwegingskader.pdf501,3 Kb(pdf)

Beleidsvisie bouwen nabij een waterloop

In Sint-Laureins is de beschikbare bouwdiepte van dijkpercelen tussen de weg en de achterliggende waterloop beperkt. Voor bestaande (dijk)woningen die in deze strook liggen, zijn enkel onderhoudswerken, stabiliteitswerken en verbouwingswerken toegestaan. Herbouw en volume-uitbreidingen in de vijfmeterstrook zijn niet vergungbaar.

Meer info

Definitieve versie beleidsvisie bouwen nabij een waterloop.pdf216,4 Kb(pdf)