Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied'

Het gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied' werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 12 januari 2012.

Het werd opgemaakt om een oplossing te bieden voor woningen die gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

De wetgeving liet voor deze woningen enkel instandhoudingswerken toe. Het RUP verruimt de mogelijkheden voor deze woningen naar verbouwen, uitbreiden en zelfs slopen en herbouwen.