Gemeentelijk RUP 'Van Gucht'

Het gemeentelijk RUP 'Van Gucht' werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 24 oktober 2013.

Het werd opgemaakt om een oplossing te bieden voor de bloemenzaak Van Gucht, waarvan de achterzijde gelegen is in natuurgebied volgens het gewestplan. Daardoor kan de achterliggende verouderde loods niet worden vervangen. Aangezien het wenselijk is om de bloemenzaak te behouden in de dorpskern van de gemeente, voorziet het RUP de mogelijkheid om de bestaande loods te vernieuwen.