Gemeentelijk RUP 'Recreatiegebieden'

Het gemeentelijk RUP 'Recreatiegebieden' werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 7 mei 2009.

Het werd opgemaakt om een oplossing te bieden voor 4 zonevreemde speel- of voetbalterreinen namelijk in Watervliet, Sint-Margriete, Bentille en Sint-Jan-in-Eremo en voor de zonevreemde camping De Soetelaer in Sint-Margriete.