Gemeentelijk RUP 'De Schepper'

Het RUP 'De Schepper' werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 4 juni 2009.

Het RUP werd opgemaakt om de stedenbouwkundige voorschriften die het bedrijf De Schepper kreeg in het BPA 'Zonevreemde bedrijven' aan te passen aan de noden. Meer bepaald werd het voor het bedrijf mogelijk gemaakt om een bedrijfswoning op te richten.