Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) geeft de visie weer op de ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente.

Het werd goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 7 oktober 2005.

Tekstbundel

Inleidend deel

Inleidend deel_GRS.pdf285,4 Kb(pdf)

Informatief deel

Informatie deel_GRS.pdf678,9 Kb(pdf)

Richtinggevend deel

Richtinggevend deel_GRS.pdf1,4 Mb(pdf)

Bindende bepalingen

Bindende bepaling_GRS.pdf122,3 Kb(pdf)

Begrippenlijst

Begrippenlijst_GRS.pdf89,5 Kb(pdf)

Kaarten

Informatief deel

Kaart 0 toponiemenkaart.jpg833,9 Kb(jpg)

Kaart 1 gewestplan Eeklo-Aalter.jpg1,8 Mb(jpg)

Kaart 2 ruimtelijk juridisch kader.jpg762,8 Kb(jpg)

Kaart 3 administratieve grenzen.jpg836,9 Kb(jpg)

Kaart 4 ruimere ruimtelijke situering.jpg924,9 Kb(jpg)

Kaart 5 bestaand ruimtelijke structuur.jpg2,1 Mb(jpg)

Richtinggevend deel

Kaart 6 stratenplan.pdf69,3 Kb(pdf)

Kaart 7 Fysisch systeem.jpg1,2 Mb(jpg)

Kaart 7b waterlopen en natuurlijk overstroombaar gebied - recent overstroomd gebied.jpg241,7 Kb(jpg)

Kaart 8 deelgebieden van de natuurlijke structuur.jpg1,3 Mb(jpg)

Kaart 9 biologische waardering.jpg1,7 Mb(jpg)

Kaart 10 nederzettingsstructuur.jpg998,1 Kb(jpg)

Kaart 11 situering zonevreemde woningen.jpg3,6 Mb(jpg)

Kaart 12 situering bestaande bedrijfsgebieden.jpg2,5 Mb(jpg)

Kaart 13 deelgebieden van de agrarische structuur.jpg6,4 Mb(jpg)

Kaart 14 landbouwbedrijfzetels.jpg2,8 Mb(jpg)

Kaart 15 toeristisch-recreatieve structuur.jpg4,7 Mb(jpg)

Kaart 16 infrastructuur voor sport en jeugd.jpg2,6 Mb(jpg)

Kaart 17 lijninfrastructuur.jpg1,8 Mb(jpg)

Kaart 18 Ferrariskaart.jpg2,3 Mb(jpg)

Kaart 19 landschapsrelicten.jpg727,7 Kb(jpg)

Kaart 20 landschappelijke hoofdstructuur.jpg2,4 Mb(jpg)

Kaart 21 bestaande ruimtelijke structuur Sint-Laureins.jpg641,6 Kb(jpg)

Kaart 22 bestaande ruimtelijke structuur Watervliet.jpg741,9 Kb(jpg)

Kaart 23 bestaande ruimtelijke structuur Bentille.jpg847,3 Kb(jpg)

Kaart 24 bestaande ruimtelijke structuur Sint-Margriete.jpg730,5 Kb(jpg)

Kaart 25 bestaande ruimtelijke structuur Sint-Jan-in-Eremo.jpg713,6 Kb(jpg)

Kaart 26 bestaande ruimtelijke structuur Waterland-Oudeman.jpg818,1 Kb(jpg)

Kaart 27 inventaris te ontwikkelen woongebied.jpg334,8 Kb(jpg)

Kaart 28 synthese knelpunten en kwaliteiten.jpg1,7 Mb(jpg)

Kaart 29 gewenste ruimtelijke structuur.jpg2,6 Mb(jpg)

Kaart 30 ontwikkelingsvisie zonevreemde woningen.jpg1,2 Mb(jpg)

Kaart 31 woningbouwprogrammatie.jpg339 Kb(jpg)

Kaart 32 ontwikkelingsvisie zonevreemde bedrijven.jpg3,9 Mb(jpg)

Richtinggevend deel

Kaart 33 gewenste verkeersstructuur.jpg2 Mb(jpg)

Kaart 34 gewenst fietsnetwerk.jpg3,8 Mb(jpg)

Kaart 35 gewenste ruimtelijke structuur Sint-Laureins.jpg3,4 Mb(jpg)

Kaart 36 gewenste ruimtelijke structuur Watervliet.jpg946,8 Kb(jpg)

Kaart 37 gewenste ruimtelijke structuur Bentille.jpg925,2 Kb(jpg)

Kaart 38 gewenste ruimtelijke structuur Sint-Margriete.jpg818,1 Kb(jpg)

Kaart 39 gewenste ruimtelijke structuur Sint-Jan-in-Eremo.jpg1,1 Mb(jpg)

Kaart 40 gewenste ruimtelijke structuur Waterland-Oudeman.jpg787,4 Kb(jpg)