GECORO

De GECORO is de gemeentelijke  commissie voor ruimtelijke ordening.

De GECORO heeft wettelijk afgelijnde opdrachten zoals het formuleren van adviezen over ruimtelijke plannen, beleidsplannen ruimte, planologische attesten, stedenbouwkundige verordeningen, ...

Daarnaast heeft de GECORO ook een algemene adviestaak inzake het plannen- en  vergunningsbeleid.

De GECORO bestaat uit 9 leden waarvan 3 deskundigen en 6 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen.

De huidig voorzitter is Luc Groosman.