Financieel directeur

De financieel directeur heeft zijn eigen decretaal opgelegde opdrachten en vormt samen met de algemeen directeur de decretale graden binnen het gemeentebestuur.

Hij staat in voor de coördinatie van de financiële en budgettaire aangelegenheden van het gemeentebestuur en het OCMW, voert de boekhouding en maakt de jaarrekening op. Hij voert betalingen uit en is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.

Via het visum doet hij de voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole.