Fanfare Eendragt Maekt Magt

De muziekmaatschappij van Watervliet werd gesticht op 13 september 1840 en is dus bijna zo oud als België. Vanaf 1930, ter gelegenheid van de viering van het negentigjarig bestaan, mocht ze de titel dragen van Koninklijke Fanfare Eendragt Maekt Magt Watervliet. Hoewel er nu ook houtblazers meespelen en de verenigingen dus een harmonie is, spreekt men nog altijd van de 'fanfare van Watervliet'.

Sinds haar ontstaan staat de fanfare paraat om in het dorp en daarbuiten de feestelijkheden muzikaal op te fleuren.

Door de oprichting van de gemeentelijke muziekschool maakte Eendragt Maekt Magt een bloeiperiode door tussen 1995 en 2010. De concerten, voornamelijk georganiseerd in de Watervlietse kerk, trokken veel publiek aan. In 2000 werd zelfs de nationale kampioenstitel voor harmonies behaald in de 3de afdeling. Na 2010 werden de repetities steeds minder talrijk bijgewoond en verminderden de activiteiten.

In 2011 besloten enkele oud-bestuursleden een poging tot heropstart te ondernemen. Uit een klein groepje muzikanten dat aanvankelijk zonder dirigent speelde, groeide een groep met voldoende bezetting voor alle instrumentgroepen. Deze groep van 20 muzikanten heeft sinds 2012 opnieuw verschillende optredens verzorgd onder leiding van dirigent Aimé Goemé.

Eendragt Maekt Magt is een zittende fanfare, er wordt dus niet in stoet gemusiceerd. De repetities gaan elke eerste en derde vrijdag van de maand door in 't Appelken (Appelstraat 3, Waterland-Oudeman).

Sociale media

Contact

Appelstraat 3 , 9988 Waterland-Oudeman

Bestuurslid

Jozef Laureyns

Tel.
09 379 99 45
jozeflaureyns52@gmail.com