Evenement aanvragen

De gemeente Sint-Laureins is een gemeente met een zeer rijk verengingsleven. Deze organiseren allerlei activiteiten, kleinere maar ook grotere evenementen.

Een evenement melden

Voor het organiseren van evenementen moet een meldingsformulier evenementen worden ingevuld en bezorgd aan het gemeentebestuur. Dit meldingsformulier wordt vervolgens voorgelegd op de evenementencel met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, brandweer en politie. Op advies kan er eventueel een coördinatievergadering worden georganiseerd met de organisatoren en betrokken diensten.

Wie moet een evenement melden?

De meldingsplicht geldt voor organisatoren van publieke toegankelijke manifestaties met al dan niet betalende bezoekers. Bijvoorbeeld fuiven, kermissen, sportmanifestaties, doortochten van wielerwedstrijden of oldtimerritten, ... . Voor privéfeesten zoals een tuinfeest, een communiefeest of familiefeest waarbij gewerkt wordt met een persoonlijke uitnodiging geldt geen meldingsplicht.

In de gemeenteraadszitting van 21 november 2019 werd een nieuw gecoördineerd politiereglement evenementen goedgekeurd. Hierin werden alle bepalingen opgenomen rond het indienen van een evenementenformulier (de termijnen) en het organiseren van een evenement. Vooraleer je een evenement wil organiseren, is het zeker raadzaam om dit document grondig door te nemen.

Wanneer moet je een formulier indienen?

Afhankelijk van de locatie en de omvang van het evenement, wordt een evenementenformulier ingediend.

60 dagen voor datum

 • Voor kleine en middelgrote evenementen op de openbare weg/openbaar terrein:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor kleine en middelgrote evenementen op privaat domein/in open lucht of tent:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen.

90 dagen voor datum

 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op de openbare weg/openbaar terrein:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op privaat domein/in open lucht of tent:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op privaat domein (niet in open lucht of in een tent) waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt:
  • Schriftelijke kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen.

De uitgebreide bepalingen i.v.m. de termijnen vind je terug in het gecoördineerd politiereglement evenementen.

Indien de termijn van aanvraag wordt overschreden, kan het evenement ambtshalve geweigerd worden.

Ten laatste 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt de organisator op de hoogte gebracht van de beslissing.

Aanvraagformulier

Bezorg onderstaand aanvraagformulier ingevuld, en met de nodige bijlagen, terug aan de dienst Logistiek via mail of per post.

Evenementen

Evenement online aanvragen

Pop-up

Pop-up online aanvragen

Gecoördineerd politiereglement evenementen

Volgend reglement werd tijdens de gemeenteraadszitting van 21 november 2019 goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Gecoördineerd politiereglement evenementen 2020.pdf104 Kb(pdf)