Evenement aanvragen

Evenement online melden

Wie moet een evenement melden?

De meldingsplicht geldt voor organisatoren van publieke toegankelijke manifestaties met al dan niet betalende bezoekers. Bijvoorbeeld fuiven, kermissen, sportmanifestaties, doortochten van wielerwedstrijden of oldtimerritten, ... . Voor privéfeesten geldt er geen meldingsplicht maar het is aangereden om dit toch te melden, zeker indien er bijvoorbeeld muziek afgespeeld wordt.

In de gemeenteraadszitting van 21 november 2019 werd een nieuw gecoördineerd politiereglement evenementen goedgekeurd. Hierin werden alle bepalingen opgenomen rond het indienen van een evenementenformulier (de termijnen) en het organiseren van een evenement. Vooraleer je een evenement wil organiseren, is het zeker raadzaam om dit document grondig door te nemen.

Gecoördineerd politiereglement evenementen 2020.pdf104 Kb(pdf)

Wanneer moet je een formulier indienen?

Afhankelijk van de locatie en de omvang van het evenement, wordt een evenementenformulier ingediend.

60 dagen voor datum

 • Voor kleine en middelgrote evenementen op de openbare weg/openbaar terrein:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor kleine en middelgrote evenementen op privaat domein/in open lucht of tent:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen.

90 dagen voor datum

 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op de openbare weg/openbaar terrein:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op privaat domein/in open lucht of tent:
  • Schriftelijke toelating college van burgemeester en schepenen;
 • Voor grote (tussen 500 en 2.000 personen) en hele grote (meer dan 2.000 personen) evenementen op privaat domein (niet in open lucht of in een tent) waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt:
  • Schriftelijke kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen.

De uitgebreide bepalingen i.v.m. de termijnen vind je terug in het gecoördineerd politiereglement evenementen.

Indien de termijn van aanvraag wordt overschreden, kan het evenement ambtshalve geweigerd worden.

Afvalinzameling evenementen

De richtlijnen voor de afvalinzameling tijdens evenementen zijn veranderd. Denk je meer dan 3 restafvalzakken te moeten tijdens je evenement, dan ga je best over tot de huur van een afvalcontainer. Organisatoren kunnen hiervoor een firma naar keuze aanstellen maar kunnen ook beroep doen op een firma aangesteld door de gemeente.

Probeer zoveel mogelijk afval te vermijden:

 • Voorkomen is beter dan genezen!
 • Sorteer maximaal
 • Het aanbieden van afval

In onderstaande brochure vind je meer informatie over de nieuwe richtlijnen en enkele tips:

Flyer afvalinzameling evenementen.pdf1,1 Mb(pdf)

Drank schenken bij een evenement

In onderstaande brochure vind je meer informatie over het schenken van drank tijdens evenementen.

Flyer drank schenken bij evenementen.pdf187,2 Kb(pdf)

 • Wegwerpbekers zijn verboden
 • Bij kleine hoeveelheden kan je herbruikbare bekers bij de gemeente ontlenen
 • Bij grote hoeveelheden kan je bekers huren via IVM, brouwers/drankenhandelaars, ...
 • Voor sportevenementen zijn er verschillende mogelijkheden

Aanvraagformulier

Evenementen

Evenement online melden

Pop-up

Pop-up online aanvragen

Subsidieaanvraag

Vraag je subsidie online aan

Subsidiereglement

Publieke evenementen

Het lokaal bestuur wenst haar verenigingen en hun werking financieel te ondersteunen via het subsidiereglement voor publieke evenementen die plaatsvinden in Sint-Laureins. Deze subsidie is niet te cumuleren met de subsidies van het lokaal bestuur voor kermissen, wijkactiviteiten en straat- en buurtfeesten en de financiële tussenkomst voor jubileumvieringen van verenigingen. 

Het reglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2022 en is in de gemeente van kracht: 

Subsidiereglement voor publieke evenementen.pdf504,3 Kb(pdf)

Publicatiedatum 2 januari 2023.

Kermissen, wijkactiviteiten en straat- en buurtfeesten

Er wordt per deelgemeente één feestcomité erkend. Daarnaast wordt een financiële tussenkomst verleend aan niet professionele organisatoren van wijkactiviteiten, straat- en buurtfeesten. 

De toelagen voorzien binnen dit reglement zijn niet te combineren met subsidies van het gemeentebestuur voor publieke evenementen en de financiële tussenkomst voor jubileumvieringen van verenigingen. 

Het reglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2022 en is in de gemeente van kracht: 

Subsidiereglement kermissen wijkactiviteiten straat- en buurtfeesten.pdf739,5 Kb(pdf)

Publicatiedatum 2 januari 2023. 

Afrekeningsdossier subsidies

Declaratie van de kosten dient te gebeuren voor het integrale bedrag van de toelage.

Het in te vullen afrekeningsdossier ontvang je samen met de bevestiging van je evenement per mail. 

 

Infosessie organisatoren evenementen

Op dinsdag 16 januari 2024 organiseerden we een gratis infosessie voor alle organisatoren van evenementen. Tijdens deze sessie werd het programma Eaglebe voorgesteld, kwam je meer te weten over je afvalinzameling tijdens evenementen, verzekeringen, ...

Je kan de presentatie hier downloaden:

Presentatie infosessie voor de organisatoren van evenementen.pdf1,3 Mb(pdf)

Infosessie seingever

Op dinsdag 6 februari 2024 organiseerden we een gratis infosessie voor seingevers. Wat houdt de taak van een seingever in? Welke rechten en plichten heb je? Je komt alles te weten via onderstaande presentatie:

Presentatie infosessie seingevers.pdf2 Mb(pdf)

Inschrijvingsformulier seingever

Heb je interesse om je op te geven als seingever voor één van de sportwedstrijden die dit jaar in de gemeente plaatsvinden? Bezorg onderstaand document met het overzicht van de evenementen ingevuld aan de sportdienst. 

Inschrijvingsformulier seingevers overzicht 2024.pdf128 Kb(pdf)