Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto en microchip, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart;
  • Voorlopig rijbewijs;
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum;
  • Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs.
    Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Kostprijs

25 euro