Energiescan

Wat is een energiescan?

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning:

 • De energiescanner komt bij jou langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.
 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin een overzicht van je huidige energiesituatie, de bijbehorende energietips en een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.
 • Minder energie verbruiken is eenvoudiger dan je denkt. Zelfs met een minimum aan investeringen kom je al een heel stuk verder. Lees daarom zeker deze extra tips op de website van Fluvius om water en energie te besparen.

Heb ik recht op een gratis energiescan?

Behoor je tot één van de doelgroepen hieronder in het lijstje? Vraag dan nu je gratis energiescan aan en laat je huis gratis en volledig vrijblijvend doorlichten door een energiescanner.

 • Je bent een beschermde klant en geniet van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
 •  Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je aardgas- en/of elektriciteitslevering.
 • Je hebt een actieve prepaidmeter voor gas en/of elektriciteit.
 • Je behoort tot de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door het OCMW conform titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008.
 • Je behoort tot de personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie ze wettelijk of feitelijk samenwonen, en verminderd met 1.300 euro per persoon ten laste, niet meer bedraagt dan 25.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 554,01 euro (of 604,01 euro in centrumsteden).
 • Je wordt doorverwezen door het OCMW en kan het nodige attest ingevuld door hen voorleggen.
 • Je behoort tot doelgroep 3 van de MijnVerbouwPremie en wordt doorverwezen door het energiehuis en kan het nodige attest ingevuld door hen voorleggen.

Meer info

Voor meer info of een afspraak contacteer Wooneco. De zitdagen vinden op elke woensdag op afspraak plaats van 14 uur tot 16 uur.