Aanpassing test- quarantaine- en isolatiebeleid

Ben je niet zeker of je moet getest worden op Covid-19? Hoogrisicocontact gehad? Kom je terug uit het buitenland? We lijsten op welke stappen je moet ondernemen en waar je terecht kan.
Door de exponentiële stijging van de Omicron-besmettingen worden het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aangepast om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.

Testen vormen niettemin een belangrijk onderdeel in het risicobeheer, omdat ze informatie geven over de virussen, de viruscirculatie, … en toelaten om gerichte maatregelen te nemen. Om deze testcapaciteit te vrijwaren moeten dus prioriteiten gesteld worden.

Op basis van adviezen van de Risk Analysis Group, de Risk Management Group en het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid daarom volgende beslissingen genomen:

Testen

 • Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet.
 • Asymptomatische hoog risicocontacten worden niet meer getest (zelftesten uitgezonderd). Symptomatische hoog risicocontacten blijven getest volgens de huidige regels.
 • Inkomende reizigers blijven getest.
 • Vertrekkende reizigers moeten de kans behouden een RAT of PCR test af te leggen afhankelijk van de vraag van het land van bestemming. Deze testen blijven mogelijk in alle testsettings, dus niet enkel in luchthavens, …

Quarantaine

Dit betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken.

 • Volledig gevaccineerde hoog risicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat. Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd.
 • Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.
 • Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Niet-gevaccineerde personen zijn al diegenen die niet vermeld zijn in de definities onder punten 5 en 6.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden beschouwd als niet-gevaccineerde hoogs risicocontacten;

Isolatie

Dit betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus.

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.
 • Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.
 • Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 • In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.

Er wordt benadrukt dat ernstig immunogecompromitteerden uiterst kwetsbaar zijn en dus dat contact met hen uiterst voorzichtig moet gebeuren.

Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Immers, op dit moment is de testcapaciteit nog voldoende. Tot en met 9 januari 2022 blijven dus de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat een quarantaine die start op 9 januari nog moet worden toegepast volgens de regels die op die dag golden.

De maatregelen zullen algemeen gelden, dus ook voor collectiviteiten, met dien verstande dat clusteronderzoeken in collectiviteiten altijd mogelijk blijven op basis van evaluaties door de regionale gezondheidsinspecteur, de arts van de collectiviteit, …. De maatregelen gelden echter niet voor hoog risicocontacten opgelopen in de schoolgebouwen; de maatregelen hier zijn voorwerp van bespreking op de IMC van 5 januari 2022 met de Ministers van Onderwijs.

Geef je risicocontacten online door

Je kan zelf online je risicocontacten doorgeven via www.mijngezondheid.be. Zo krijgen jouw risicocontacten sneller hun testcodes voor een gratis PCR-test via mail of sms.

Wie zijn contacten niet online kan doorgeven, kan nog altijd wachten tot je gecontacteerd wordt door een contactcentrum.

Testcentra

Via https://testcovid.doclr.be kan een afspraak maken voor een pcr-test in een testcentra in de buurt.

Inwoners van Sint-Laureins kunnen terecht bij:

Vaccinatie na besmetting/hoogrisicocontact

Als je coronatest positief was, moet je je vaccinatie uitstellen. 14 dagen na een positieve test mag je gevaccineerd worden als je geen symptomen had. Kreeg je toch symptomen, dan mag je je vaccin 14 
dagen na de laatste klachten van deze symptomen. Heb je symptomen of andere gezondheidsklachten, maar liet je je (nog) niet testen op corona, ga dan zeker ten rade bij de huisarts. We hebben capaciteit genoeg in de centra om je vaccinatie even uit te stellen. Het is beter volledig zeker te zijn, dan op de dag zelf niet op te dagen.

Handige tool voor testing en contactopsporing

Gepubliceerd op donderdag 2 dec 2021 om 09:33