Drankvergunning

Online aanvragen

Een drankvergunning is een vergunning om gegiste dranken, bier, wijn, ... (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken, whiskey, cognac, ... (dranken met een alcoholpercentage meer dan 22°) te mogen schenken in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, brasserieën, restaurants, ...).

Deze vergunning wordt afgeleverd door door de gemeente waar de inrichting gevestigd is.

Voorwaarden

  • Uitbaters moeten voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden. Deze worden gecontroleerd door de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de uitbater(s) zijn/hun verblijfsadres heeft/hebben.
  • Er moet voldoen worden aan de hygiëne- en de brandveiligheidsvoorwaarden. Deze worden gecontroleerd door de brandweer.

Wie moet een drankvergunning aanvragen?

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bv. tapwagen) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken.

Wie moet geen drankvergunning aanvragen?

  • Inrichters van tijdelijke evenementen (buurtfeesten, wijkfeesten, fuiven, ...);
  • Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (supermarkten, ...).

Hoe aanvragen?

De uitbater richt zijn aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen.

Na onderzoek van de moraliteitsvoorwaarden en de hygiëne- en de brandveiligheidsvoorwaarden en na vaststelling dat deze voorwaarden vervuld zijn, beslist het college van burgemeester en schepenen tot het afleveren van een drankvergunning.

De uitbater ontvangt een uittreksel uit de notulen van het schepencollege dat geldt als bewijs van toekenning van de drankvergunning.