Stap 2: inspiratieavond voor alle inwoners op 3 februari 2022

Ondanks dat de tweede inspiratieavond digitaal plaatsvond, was er heel wat enthousiasme bij enkele inwoners van Sint-Margriete. Er werden heel wat ideeën gedeeld en er werd creatief nagedacht over de inrichting van het plein en welke activiteiten er zouden kunnen plaatsvinden.

Ideeën inrichting plein

Deze topideeën voor de inrichting van het plein werden alvast naar voor geschoven:

 • Speeltuigen in natuurlijke materialen;
 • (Overdekte) picknickbanken;
 • Schoolmoestuin voor breder publiek toegankelijk maken;
 • Openluchtklas;
 • De geven van de school bekleden met kleur, groen, ...;
 • Een natuurlijke, groene scheiding tussen het voetbalveld en het pleintje;
 • Niveau creëren op het plein door middel van groen of andere elementen;
 • Iets van sportinfrastructuur bijvoorbeeld een omnisportkooi;
 • Verlichting op het plein in functie van veiligheid;
 • Een gemeenschappelijke bbq, oven, ... .

Ideeën activiteiten

Voor de brainstorm omtrent de activiteiten werd er nagedacht over 4 onderwerpen namelijk:

 • Groen;
 • Gezondheid;
 • Sociaal;
 • Lokale economie.

Ideeën per thema