Dorp-Kern-Gezond

Hoe zou jij het pleintje achter de kerk in Sint-Margriete inrichten?

Met dit project zullen er in drie gemeenten in het Meetjesland mulitparken worden gebouwd die dienen als ontmoetingsplaats en rustpunt. Onderbenutte ruimtes worden zo omgetoverd tot veelzijdig inzetbare plekken. Hierbij gaat er speciale aandacht naar het creëren van een gezonde, groene buurt met aandacht voor lokale economie en ondernemers. We zijn de eerste gemeente die zijn Dorp-Kern-Gezond mee vorm mag geven.

Om dit project tot een succes te maken is een samenwerking met de inwoners, (jeugd)verenigingen, scholen, ondernemers, ... van groot belang. In onze gemeente zijn veel verenigingen actief. Deze verenigingen worden uitgenodigd om actief te participeren in het project. Via een participatietraject kunnen inwoners en verenigingen hun input geven omtrent het project, de invulling van het plein en de activiteiten. Zo maken we van het plein een bruisende plek waar elke inwoner, jong en oud, zich kan amuseren of zich kan ontspannen.

Dorp-Kern-Gezond is een project van Logo Gezond+, Regionaal Landschap Meetjesland en BOS+. Met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en Provincie Oost-Vlaanderen.

Het project wordt stap voor stap uitgevoerd. In de tijdlijn hieronder kan je deze stappen volgen.

Meer weten over het project? Bij elke genomen stap hebben we ook een extra woordje uitleg geschreven dus lees dit zeker na!