Dorp-Kern-Gezond

Herinrichting plein achter kerk Sint-Margriete

Sint-Margenietenplein

Met dit project zullen er in drie gemeenten in het Meetjesland mulitparken worden gebouwd die dienen als ontmoetingsplaats en rustpunt. Onderbenutte ruimtes worden zo omgetoverd tot veelzijdig inzetbare plekken. Hierbij gaat er speciale aandacht naar het creëren van een gezonde, groene buurt met aandacht voor lokale economie en ondernemers. We zijn de eerste gemeente die zijn Dorp-Kern-Gezond mee vorm mag geven.

Om dit project tot een succes te maken, was een samenwerking met de inwoners, (jeugd)verenigingen, scholen, ondernemers, ... van groot belang. In onze gemeente zijn veel verenigingen actief. Deze verenigingen werden uitgenodigd om actief te participeren in het project. Via een participatietraject konden inwoners en verenigingen hun input geven omtrent het project, de invulling van het plein en de activiteiten. Zo maken we van het plein een bruisende plek waar elke inwoner, jong en oud, zich kan amuseren of zich kan ontspannen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 april 2023 werd de nieuwe naam 'Sint-Margenietenplein' goedgekeurd. De naam is een verwijzing naar genieten en leuke momenten beleven op het plein. We hopen dan ook dat de inwoners, toeristen en passanten simpelweg komen genieten op het plein. 

Dorp-Kern-Gezond is een project van Logo Gezond+, Regionaal Landschap Meetjesland en BOS+. Met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en Provincie Oost-Vlaanderen.

Het project werd stap voor stap uitgevoerd. In de tijdlijn hieronder kan je deze stappen nalezen.