Directeur woonzorgcentrum

Sara Haegeman is de directeur van woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Als directeur is Sara de eindverantwoordelijke van het woonzorgcentrum en staat ze in voor het verzekeren van een goede zorg- en leefomgeving aangepast aan de noden van de bewoners.

Ze is de vertrouwenspersoon voor bewoners, familie, vrijwilligers, artsen en personeelsleden.

De directeur coördineert de realisatie van de woonzorgcampus en formuleert de toekomst visie.