Personeel en organisatie

De dienst Personeel en Organisatie, voorheen gekend als Secretariaat, ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke diensten maar ook andere besturen zoals de kerkfabrieken, polderbesturen, het gemeentelijke onderwijs, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ...

De dienst staat onder andere ook in voor de briefwisseling en de telefooncentrale, het beheer van de personeelsdossiers, het voorbereiden en afhandelen van de agenda's en notulen van de gemeenteraad en het schepencollege.

De staat staat verder ook in voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereidingen en assistentie bij het opvolgen van de lopende dossiers.