De Melkerij

Online reserveren

Er kunnen verschillende onderdelen in het gebouw 'De Melkerij' gehuurd worden:

  • Ontmoetingscentrum (zaal beneden)
  • Ontmoetingscentrum en keuken
  • Ontmoetingscentrum en filmzaal
  • Vergaderzaal boven rechts

Reglementen

Gebruikersreglement

Volgend reglement werd tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Gebruikersreglement Melkerij.pdf634,2 Kb(pdf)

Retributiereglement

Volgend reglement werd tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 goedgekeurd en is in de gemeente van kracht:

Publicatiedatum 23 september 2020

Retributiereglement Melkerij.pdf609,1 Kb(pdf)