De Vrienden van Watervliet

De vzw De Vrienden van Watervliet heeft tot doel op te komen voor de bekendheid en het behoud van het erfgoed en de geschiedenis van Watervliet in het algemeen en in het bijzonder voor de bekendheid, het behoud en de valorisatie van het architecturaal en artistiek (roerend en onroerend) patrimonium en erfgoed van de historische Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet. Daartoe organiseren ze rondleidingen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en muzikale evenementen.

Contact

Stee 1 , 9988 Watervliet
Tel.
0475353961
vriendenvanwatervliet@gmail.com
Website
www.vriendenvanwatervliet.com/

Contactpersoon

Florian Rodts

GSM
0475 35 39 61