De Sentse Economische Raad (Senter)

De economische raad organiseert overleg, verleent advies, wisselt informatie uit en ontwikkelt acties en initiatieven ter promotie en versterking van de lokale economie in Sint-Laureins.

De Senter vormt de spil tussen de lokale ondernemers van diverse economische sectoren en het gemeentebestuur.

In de Senter zetelen vertegenwoordigers van verschillende economische sectoren zoals de horeca, B&B, detailhandel, dienstensector, vrije beroepen, landbouw, recreatie en toerisme, kleine en middelgrote ondernemingen en gemotiveerde burgers.

De huidig voorzitter is Gino Bruyninckx.